Asociación

ANKULEGI (ANtropologia, KULtura Eta GIzartea)

Asociación vasca de Antropología / Euskal Herriko Antropologia Elkartea

Nº Registro: AS/G/04746/1994
Fecha de constitución: 15/03/1994
Fecha de inscripción: 24/06/1994
CIF: G-20.501.029

Ámbito de actuación: País Vasco