Elkartea

ANKULEGI (ANtropologia, KULtura Eta GIzartea)

Euskal Herriko Antropologia Elkartea / Asociación vasca de Antropología

Erregistro zk.: AS/G/04746/1994
Eraketa eguna: 1994/03/15
Inskripzio eguna: 1994/06/24
IFK: G-20.501.029

Eremua: Euskal Herria