Mediateca 2010

Revistas

Arxius de Ciènces Socials (<http://www.uv.es/sociolog/arxius/>): n.º 21, 22.

Bulletin du Musée Basque (<http://www.samb-baiona.net/fr/publi/index.htm>): n.º 174, 175.

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (<http://www.cfnavarra.es/publicaciones/default.asp?origen=Pp>): n.º 84.

Desacatos. Revista de Antropología Social (<http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/ini.html>): n.º 31 (‘Reivindicaciones étnicas, género y justicia’), 32 (‘La epidemia de la influenza humana’), 33 (‘Antropología e indigenismos: reflexiones desde Brasil’).

Inguruak (<http://www.avsp.es>): n.º 47.

Kobie. Serie Antropología Cultural (<http://www.bizkaia.net/kultura/ekintza_kulturala/argitalpenkatalogoa/ca_inicio1.asp?libro_seleccionado=483&busqueda=kobie>): n.º 13.

Munibe Antropologia-Arkeologia (<http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/webs/Munibe/Html/MunibeAA/index-esp.html>): n.º 60.

Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia (<http://www.antropologia.cat/taxonomy/term/160>): n.º 25 (‘Identitats ambivalents a debat’).

Quaderns de la Mediterrània (<http://www.iemed.org/publicacions/cquaderns.php>): n.º 12 (‘Espiritualidades y representaciones en el diálogo intercultural’), 13 (‘Patrimono cultural inmaterial y memoria’).

Revista de Antropología Social (<http://www.ucm.es/info/dptoants/revista.html>): vol. 18.

Revista d’Etnologia de Catalunya (<http://www.raco.cat/index.php/revistaetnologia>): n.º 35, 36.

Temas de Antropología Aragonesa (<http://www.antropologiaaragonesa.org/publicaciones.html>): n.º 15.

Thule. Rivista italiana di studi americanistici (<http://www.amerindiano.org/thule.asp?lingo=esp&indice=Thule%2022/23-24/25>): n.º  22/23, 24/25.

Uztaro (<http://www.uztaro.com/>): n.º 71, 72, 73, 74.

Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía (<http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/zainak>): n.º 31 (‘Culturas globales y culturas locales, 1′), 32 (»Culturas globales y culturas locales, 2’).

Libros

ALEGRET, Joan Lluís; BADIAS, Jaume; MATA, Raül (2009) De quilla a perilla. L’ofici dels mestres d’aixa a la Costa Brava, colección Temes d’Etnologia de Catalunya, n.º 18, Barcelona, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

BANAL, Isabel; MAÑÀ, Josep (2009) Fent camí per la molsa. Les figures del pessebre popular, Barcelona, Ajuntament de Barcelona; Artesanía Catalunya; Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

ESPINA, Ángel B. (ed.) [2008] Turismo, cultura y desarrollo. Antropología en Castilla y León e Iberoamércia, X, Salamanca, Diputación de Salamanca; Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León.

FONTDEVILA, Ramon (ed.) [2009] Imatgeria popular. Els tresors de Joan Amades: la col·lecció d’imatge impresa de l’Arxiu Joan Amades, Barcelona, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

HABILAND, John B.; FLORES FARFÁN, José Antonio (coords.) [2007] Bases de la documentación lingüística, México D.F., Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

NADAL, Elisabet; IGLESIAS RICOU, Juan Ramon; ESTRADA, Ferran (2010) Transhumàncies del segle XXI. Ramaderia ovina i transhumància a l’Alta Ribagorça, colección Temes d’Etnologia de Catalunya, n.º 20, Barcelona, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

TORRENTS, Jacint (2009) Femer fa graner. Feines i eines de pagès a la Plana de Vic del segle XX, colección Temes d’Etnologia de Catalunya, n.º 19, Barcelona, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

UNESCO (2010) Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. París, 17 d’octubre de 2003, Barcelona, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana [también disponible en <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-CA-PDF.pdf>].